Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-15

Utveckling av naturslinga (SA 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med studien är att tillsammans med uppdragsgivaren, som idag bedriver turistverksamhet, utforma en skogsslinga som ger många tillfällen till eftertanke och aha-upplevelser. Vilka verktyg kan man ge den som vill skogsvandra med syftet att personen bättre ska förstå vad det är som påverkar mentalt? Ett flertal forskningsrapporter i ämnet påvisar positiva hälsoeffekter vid naturvistelse. När, var och hur är detta aktuellt och möjligt? Ett delsyfte med studien kan vara att undersöka hur gäster påverkas psykologiskt av att vistas i skogen. Ett annat kan vara att ta fram en modell för hur skogens sammansättning bör se ut för högsta tillfredställelse.

En skogsslinga med planerat innehåll och information tas fram. Kortfattat ska en student med hjälp av modeller, teorier och en slinga visa hur en promenad påverkar besökaren och hur skogsslingan skall upprättas på bästa sätt. Uppdragsgivaren är flexibel och konkretisering av ämnet görs i samråd med studenten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.