Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-07

Betydelsen av ett stadsjubileum (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Eksjö stad fyller 600 år 2003. Mot den bakgrunden vill uppdragsgivaren att en eller flera studenter undersöker vad ett stadsjubileum betyder på olika sätt för staden? Jämförelser med andra städer som firar jubileum, exempelvis Skövde som fyller 600 år 2001. Vilka lärdomar har Skövde dragit av sitt jubileumsår? Hur mycket pengar har Skövde avsatt för marknadsföring av jubileet? Bar marknadsföringen frukt? Vad betyder jubileumsmedverkan för deltagande samhällsföreningar?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.