Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-10

Marknadsanalys/Marknadsundersökning Dala Plåtteknik AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete för ekonom med intresse för teknik och industri eller ingenjör industriell ekonomi. Fördel om studenten har erfarenhet från stor industri t ex. SSAB eller Stora Enso.

Marknadsanalys för att undersöka potentialen för en emballageautomat som hanterar stora stålbandsrullar inom stålindustrin. Företaget har utvecklat en maskin som kan utföra emballagehanteringen och kunder finns både nationellt och internationellt.

Problembeskrivning: Vid stålproduktion framställs stålbandsrullar, efter haspling förses dessa med emballage inför transport. Emballagehanteringen sker idag manuellt vilket inte är kostnadseffektivt. Det kräver mycket personella resurser, utrymme och det för med sig många returer, kassationer, på grund av hanteringsskador. Genom automatisering ersätter en maskin i genomsnitt 5-10 personer, skyddar materialet från stötar och minskar arbetsytan, vilket leder till att materialet skyddas från transportskador vid mellanlager.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.