Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-11

Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget finns i Kalmar län och tillverkar maskiner som komprimerar, bearbetar och komposterar olika typer av avfall. Man arbetar med många underleverantörer och fungerar som systemleverantör. Företaget vill ha fram förslag på beräkningsmodeller som säkerställer att man för varje tillverkad produkt vet resultatet.

Syfte: Att ta fram förslag på modeller som gör att företaget effektivt kan göra för- och efterkalkyler på de produkter man gör åt sina kunder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.