Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-28

Utvecklingstendenser i flygmediabranschen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ADC Reklambyrå AB i Sollefteå är en fullservice reklambyrå. Företaget erbjuder allt från hela konceptlösningar till mindre trycksaks- eller webbproduktioner, tar fram logotyper och profilprogram, broschyrer, annonser, utställningar, webbsidor m m. En stor del av verksamheten består av tidningsproduktion. Förutom sex nummer/år av Skyways ombordtidning, gör ADC Reklambyrå dessutom ett antal olika kund-, personal- och företagstidningar.

Uppgift: Att göra en kvantitativ och/eller kvalitativ studie av Skyways ombordtidning som produceras av ADC reklambyrå AB i Sollefteå.

Uppgiften innebär resande på uppdragsgivarens bekostnad.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.