Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-27

Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Årbol Såg och Kvarn, Bengtsfors, driver idag en äldre vattenkraftstation som är inrymd i ett sågverk.

Uppgift: Att finna nya biverksamheter, t.ex. unikt vandrarhem i såg- och kvarnmiljö, nyttjande av fiskerätt, byasåg, bykvarn etc. Även undersöka om det finns möjligheter till samverkan med andra lokala aktörer, såsom nyttjande av jakträtt för turister etc.

Utifrån denna uppgift kan sedan (av samma student(er), eller som ett eget projekt) en kalkyl upprättas: En investerings- och lönsamhetskalkylering över planerad utbyggnad. Även kalkylering rörande affärsutveckling; blir det lönsamt?

Likaså kan marknadsföring föras in i samma projekt, eller behandlas som ett enskilt arbete: Hur skall man marknadsföra de nya biverksamheter som föreslås?


OBS! Eftersom detta företag är lokaliserat till Dalsland (projekt exjobb Dalsland), kan lunch-, rese- och bostadskostnader utgå. Kontakta Fredrik Ahlman, 070-574 70 19, för mer information.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.