Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-20

Miljöcertifiering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Arbetsmarknadsenheten i Arboga Kommun bedriver en verksamhet som tar in personer som av olika anledningar är svårplacerade på arbetsmarknaden. Verksamheten är uppdelad i olika avdelningar.
En avdelning sysslar med mottagande och sortering av diverse skrotmaterial som sedan köps upp av olika företag som bedriver återvinning.

Exjobb:
Uppdraget går ut på att ta fram ett underlag för miljöcertifiering av verksamheten. Samtliga av verksamhetens kunder är miljöcertifierade. En del av skrotmaterialet som kommer in är miljöfarligt material. Målet är att verksamheten ska vara miljöcertifierad år 2003.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.