Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Effekten av blomstertripsen på tre sorters krukkrysantemum: kvantitativa och kvalitativa skador

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete
Mål: Studenten skall finna metoder att kvantifiera respektive valificera tripsskador på tre krysantemum sorter (Lompoc, Rage = relativt tripsresistenta och Miramar = relativt tripskänslig) med hjälp av experiment och litteraturstudier. Försöken skall genomföras i växthus och mikroskopiska studier skall hjälpa att bestämma skadorna. Olika situationer skall undersökas:
Vilka skador finns? (kvantitativ och kvalitativ)
Hur kan man dela in dem i en skala?
Hur påverkar det initiala antalet skadedjur mängden skador och hur stora angrepp klarar Krysantemum av?
Hur många skadedjur finns på plantorna efter några veckors angrepp och vilket utvecklingsstadium befinner de sig i?
Vilka skillnader finns mellan de olika sorterna?

Examensarbetet skall genomföras vid SLU i Alnarp, Inst. för växtvetenskap, Kompetensgrupp för trädgårdsväxter i växthus.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.