Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-10

Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På norra Öland, dvs Borgholms kommun, bedrivs ett projekt för att locka privatpersoner, företag och investerare. Dessa samlas i en databas och får olika sorters marknadsföringsmaterial från kommunen, t ex informativ hemsida, broschyr mm. Idag kontaktar kommunen personer som har någon form av relation till Öland, t ex sommarhus eller utflyttade. För nyinflyttade har man regelbundet en nybyggardag, där de inflyttade informeras om t ex föreningsliv.

Kommunen har idag en bild av varför privatpersoner flyttar till norra Öland, men man vill nu undersöka om denna stämmer. För att klargöra flyttbeteendet är man intresserad av två delar i projektet:
- Specifik analys av redan inflyttande privatpersoners anledningar till att flytta till norra Öland. Hur upplevde man mottagandet? Hur trivs man? Blev det som man trodde? Vad saknas?
- Generell analys av människans demografiska flyttbeteende, dess trender och tendenser, t ex genom litteraturstudie.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.