Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-29

Interaktioner mellan glutamatreceptorer och intracellulära proteiner i nervceller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är en grupp på Novum, intill Huddinge sjukhus som huvudsakligen studerar mekanismer för celldöd vid skador i hjärnan och ryggmärgen. När nervvävnad utsätts för syrebrist (som vid stroke) eller traumatiska skador dör framförallt nervcellerna i vävnaden. En viktig mekanism för denna selektiva celldöd är så kallad excitotoxicitet. Det frisätts stora mängder glutamat i vävnaden vid dessa typer av skador. På nervcellerna (och på vissa typer av gliaceller) finns glutamatreceptorer som överstimuleras av den långvariga frisättningen av glutamat. Blir receptorstimuleringen tillräckligt kraftig dör cellen, vilket kan ske både genom apoptos och nekros. Inte så mycket är dock känt kring de intracellulära processer som är inblandade. Vi har valt att studera dessa mekanismer utifrån de protein-protein-interaktioner som kopplar ihop de membranbundna glutamatreceptorerna med ett stort antal intracellulära proteiner, bl a olika calciumberoende enzymer.
Ditt projekt handlar om att göra DNA-konstrukt för några av dessa proteiner, sätta in dem i expressionsvektorer och transfektera celler med dem för att kunna analysera dessa interaktioner. I arbetet ingår bl a molekylärbiologiska tekniker, cellodling, immunoblot, immunohistokemi och mikroskopering, ev. med konfokalmikroskop.
Om detta låter intressant, hör av dig så kan du besöka oss och se lite mer av vad vi gör.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.