Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-13

Value at Risk i portföljval

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
De senaste 10 åren har flera stora institutioner gjort enorma förluster vid tillfällen när marknadsrörelser har samverkat på speciella sätt. Det är angeläget att kunna kontrollera hur stor risk man egentligen utsätter sig för. Idag har fondförvaltare ofta restriktioner på hur riskfylld en portfölj får vara. Ett typ av mått är Value at Risk (VaR). Uttryckt på vanlig svenska kan det vara uttryckt som att sannolikheten att förlora mer än x % av värdet måste vara mindre än 3%. En svårighet är att bedöma hur riskfylld en portfölj är vid extrema händelser, dvs börskrascher, krigsutbrott, jordbävningar etc. Detta examensarbete går ut på att använda och kanske till och med utveckla metodik för att göra sådana riskbedömningar med hjälp av ganska avancerad matematisk statistik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.