Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-15

Förslag till exjobb inom företagsekonomi (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Träföretags strategier på marknaden
På ekonomini institutionen på Högskolan i Gävle bedrivs forskning om marknadsföring av träprodukter. Ett led är att beskriva och analysera sågverks och träindustriers strategier vad gäller produktmix, val av kundsegment, förädlingsgrad, prispolicy, miljöpolicy (bl.a förhållande till olika certificieringssystem), reklam, logistiklösning, IT-system osv. Här finns plats för olika examensarbeten, t.ex:

A. Förädlingsgraden och dess samband med marknadsföringsstrategin.
Sågar och träföretag kan driva vidarebearbetningen olika långt och får därmed olika roll gentemot sina kunder. Det sker en förskjutning mot marknaden/konsumenterna. Hur hanteras detta, vilka lösningar väljs och hur fungerar de i praktiken i några träföretag?

B. Varumärken i träbranchen (Branding)
Ju mer marknadsföringen riktas mot slutkonsument desto viktigare är det med varumärken


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.