Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-22

Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På institutionen för Ekonomi på Gävle Högskola bedrivs studier i näringslivsklimatet, d.v.s hur stat kommun och allmänhet förhåller sig till företag, företagare och innovatörer. Fokus ligger på hur företagarna själva upplever sin roll och sin omgivning.Det finns olika ämnen inom området, t.ex:

1. Att relativt djupgående undersöka hur företagare upplever sin situation, d.v.s vilka drivkrafter de har, vilka hinder och stöd de upplever osv. Jämförelse bör göras mellan ett par brancher och ett par olika orter. Även glesbygd -småstad -storstad kan jämföras.

2. Att undersöka nyföretagande, d.v.s sådana som just avser eller precis har startat företag. Vad driver dem? Hur fungerar stödet till nyföretagande (bidrag - starta eget kurser o.s.v)

3. Varför lyckas vissa medan andra havererar? En tvillingstudie. Några företag som startats och går bra jämförs med liknande företag som misslyckats - eller kanske inte ens kom igång. En kvalitativ/djupgående studie av några få. Alternativt kan studien göras mer kvantitativ/statistisk, d.v.s ett större material ur företagsregister mm.

4. Vad lär skolan barnen om företagande?
Vilken inställning förmedlar dagens skola om företagande? Hur beskrivs storindustrin och hur berskrivs småföretag och entreprenörer? Varför? Finns skillnad mellan grundskola, gymnasium, högskola/universitet? Vad säger läroplaner och kursböcker? Vad säger lärarna? Vilken inställning förmedlas i Gävle- i jämförelse med t.ex. Gnosjö?

5. Skiljer attityden mot företagande mellan olika regioner? Vad har folk i allmänhet för uppfattning om småföretagande? Vad anser man om entreprenörer? Skiljer inställning mellan t.ex. Hofors, Gävle och Stockholm?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.