Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-10

Relation mellan kund-producent för livsmedelsvarumärke (JN 02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Livsmedelsföretag som ligger i Kalmar och sysslar med slakt och vidareförädling av köttprodukter under flera olika varumärken. Företaget har ca 300 anställda och omsätter ca 900 mkr. Ett av varumärkena står för kött från speciellt utvalda gårdar som är ertifierade efter varumärkets krav. För närvarande finns 12 produkter i sortimentet. Varumärket ska stå för hög kvalitet och ha en relativt hög prisnivå.

På konsumentförpackningarna finns foto, adress, telnr etc till uppfödaren/leverantören så att konsumenten har möjlighet att kontakta denne för en dialog, men även en möjlighet att göra ett gårdsbesök.

Företaget önskar nu få reda på
1. Vad förväntar sej kunden att få ut av kontakten/besöket hos producenten?
2. Av vilka skäl har man valt produkten ur varumärkets sortiment?
3. Vilka frågor/frågeställningar har producenten blivit utsatt för av konsumenterna?
4. Behöver producenten utbildas i att hantera kunder/press?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.