Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-03

Informationsdatabas för känsligt material - Rädda Barnen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rädda Barnen bedriver sedan två år en aktiv verksamhet rörande sexuella övergrepp och barnpornografi på internet, en sk Hotline - mer info finns på vår hemsida.
Arbetet är kontroversiellt,och sker uteslutande på nätet och i samarbete med bl a internationella partners.

Vi behöver nu hjälp med att bygga en informationsdatabas för att hantera delar av denna information visavi andra samarbetspartners, både internationellt och nationellt. Informationsdatabas kommer att innehålla MYCKET konfidentiell och känslig information samtidigt som den skall kunna fungera på internet under säkra former.
Detta arbete är förutom den tekniska utmaningen även ett viktigt bidrag till kampen mot sexuella övergrepp på barn. Vi kommer därför att fästa stor vikt vid personlig mognad hos den eller de som hjälper oss med detta projekt.
Låter det som en utmaning?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.