Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-10

Värmebehandling av grönsaksfrön mot utsädesburna växtsjukdomar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Acanova AB är ett forskningsintensivt företag, med intimt samarbete med SLU, som uppfunnit en högteknologisk metod för sanering av utsäde mot sjukdomar genom värmebehandling. Verksamheten har koncentrerats på smittad spannmål, men vissa försök har visat god potential för användning av metoden på infekterat grönsaksfrö.

I examensarbetet skall göras en kartläggning av de ekonomiskt viktigaste grönsakssjukdomarna i Europa. Den vetenskapliga litteraturen skall studeras gällande tidigare forskning inom området. Försök med värmebehandling av smittat grönsaksfrö skall genomföras i samarbete med någon/några av Acanovas samarbetspartners i Holland, Tyskland, Italien och Österrike. Eventuellt kommer ges möjlighet till utlandsvistelse under en tid.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.