Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-25

Laserslutare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En s.k. laser-switch för hög spänning och hög effekt har framgångsrikt utvecklats vid ABB Corporate Research i Västerås. Nu är det dags att gå vidare med utveckling för nya tillämpnings-områden. En komplett uppställning med högeffekts Nd-YAG-laser, högeffektselektroder och optik utgör utgångspunkten för detta examensarbete. Ett system för tillförlitlig och simultan multipelgapsslutning skall utvecklas. För vidare information om laserswitchen se A Laser trig-gered plasma switch 12:th international Pulsed Power Conference, Digest of technical papers, Vol 1, 138-141 (1999).

Uppgiften består i att:
* Sätta sig in i hur laserswitchen fungerar
* Bygga en teoretisk modell för och simulera multipelgapsslutare
* Installera befintlig konstruktion och modifiera denna för multipelgapsslutning
* Genomföra konstruktionen i samarbete med verkstad
* Utföra verifierande prov och mätserier för att karakterisera slutaren
* Rapportera arbetet

Lämpligt för 1-2 teknologer från E, F eller Q.

Examensarbetet är avsett att utföras vid avdelningen för Ellära och Åskforskning vid Uppsala universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.