Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-09

PRODUKTIONS- OCH PROCESSTYRNING TÄTNINGSRINGAR

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Presentation av företaget
AB Kenda etablerades 1967 i samband med att Vikmanshyttans hårdmetallproduktion köptes av Seco Tools AB. AB Kenda startades av personalen på slipavdelningen. Företaget tillverkar ca 200.000 tätningsringar årligen, i huvudsak kombinerade ringar bestående av en stålkropp med en hårdlödd hårdmetallring.

Vår produktion omfattar hela produktionsförloppet från stålämnen och råsintrad hårdmetall till fullt färdig tätningsring med tolerans på planheten 0.006 och på tätningsytan Ra 0,03-0,06 med ett Rz värde på max 0,5. I produktionen ingår dessutom konkavläppning av hårdmetall där kravet är ca ett ljusband per mm tätningsyta.

Vi har för avsikt att expandera ytterligare och marknaden är mycket stor. Vår nuvarande exportandel är ca 8 % och kontakter på exportmarknaden är redan etablerat. Vi är 10 personer och arbetar i egna lokaler som byggts 1993.

Arbetsuppgiften
Uppgiften består i att utifrån företaget få förslag och synpunkter på vår processtyrning och vår logistik i avsikt att dels förbättra produktionsflödet och även genom en kraftig expansion bibehålla den höga kvalitet som krävs inom detta område. SPS och SPC-studier ingår i denna uppgift. Vi kommer dessutom att bygga ut fabriken ytterligare och detta kan också ingå i uppgiften, d.v.s. förslag på omstrukturering av produktionsflödet i samband med expansion.

Nuvarande system
Vi är certifierade enligt ISO 9002 och är ett C-företag inom miljöförordningen. MPS-systemet är väl genomarbetat där uppföljning sker med målsättningar på såväl externa som interna avvikelser. Mottagningskontrollen är baserad på varierande stickprovstagningar där vi är medvetna om att vi måste reducera spridningen för att bibehålla kvaliteten i samband med expansion.

Sammanfattning
Vi önskar således komma i kontakt med en person som har grundläggande kunskaper om tätningar och dess problematik. Målsättningen för oss är att erhålla information och kunskap utifrån företaget som kan leda till att vår fortsatta expansion utföres efter de modernaste tekniker och system som används av industrin. Naturligtvis kan vi se en fortsättning och en anställning om förutsättningarna och målsättningarna för båda parter sammanfaller.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.