Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-29

Kostnadsstyrning av byggprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bygganalys har under 50 år bedrivit konsultverksamhet med spetskompetens inom bygg-/anläggningsekonomi och projektstyrning. Våra huvudsakliga verksamhetersområden är dels byggekonomisk rådgivning i de tidiga projektskedena samt projektstyrning i byggprojektets genomförandeskede.

Under åren har vi byggt upp en egen databas med omfattande byggekonomisk information som vi använder i vårt arbete med att göra kostnadskalkyler i såväl investeringsskedet som i genomförandeskedet.

Ett lämpligt examensarbete är att studera ett antal fastigheter/investeringsobjekt med avseende på dels verksamheter/funktioner (kontor/skola/butiker etc) dels de
ingående tekniska komponeneterna/byggdelar. Baserad på denna information kan man ta fram nyckeltal för olika verksamheter/funktioner som kan användas i
de tidiga projektskedena.

Studien görs på ett antal genomförda
fastighetsprojekt där man går in och studerar de olika
verksamheterna/funktionerna samt beräknar hur stor andel av den totala projektkostnaden som är hänförlig till denna verksamhet/funktion.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.