Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-13

EJB med PKI-lösning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SYFTE: Att utröna hur man erhåller lämplig Access Management Tool i EJB-miljö, PKI-lösning (Personal Key Infrastructure).
MÅL: Ta fram vad EJB möjliggör vad avser PKI samt vilka olika funktioner som erfordras för att stödja och underhålla PKI-lösningar i EJB-miljö. Ta fram utvecklings guidelines samt rekommendera/undersöka någon kommersiell produkt, om sådan finns ute på marknaden.
BAKGRUND: I takt med att EJB används i allt större och mer kritiska applikationer ökar behovet av att säkerställa så att information kan skickas utan att någon kan läsa eller ändra den. Man behöver också ha en säker autenticering och då räcker inte alltid användarnamn och lösenord. Ett fall där detta är viktigt är vid elektronisk signering och det blir allt vanligare att man vill kunna göra sådan.
ENTERPRISE JAVA BEANS (EJB):
EJB är gjort för flerlagersarkitekturer det vill säga man har ett databaslager, ett eller flera lager med affärslogik och ett presentationslager. EJB är gjort för att användas i affärslogiklagret/lagren. Presentationslagret kan bestå av Java-program på klienten eller en del på servern som genererar HTML (JSP eller servlets) och en del på klientdatorn som presenterar informationen (Netscape eller Explorer).
EJB är ett standardiserat tillägg till Javastandarden (en del av J2EE). EJB är en samling javaklasser och interface som används för att bygga komponenter i Java. Komponenterna har ett väldefinierat gränssnitt, är återanvändbara och uppfyller vissa krav så att de kan installeras i en applikationsserver. När man skriver sina EJB ska man fokusera på affärslogiken, alltså vad komponenten ska göra. Man ska däremot inte behöva bry sig om infrastrukturtjänster som transaktionshantering, behörighetshantering, samtidighetsproblem (trådsäkerhet), databaskopplingar och liknande. Man gör istället inställningar hur man vill att dessa tjänster ska skötas och det är applikationsserverns jobb att se till att de sköts på det viset.
I dag är så gott som alla datorsystem väldigt komplexa och servar väldigt många klienter. Genom att ha all intelligens i en
applikationsserver, det vill säga ha koden på ett fåtal ställen istället för hos tusentals klienter, blir uppdatering och modifiering av programvaran mycket mer lätthanterlig. Man kan också bygga system med mycket större säkerhet och prestanda än i traditionella client/server-system eftersom affärslogiklagret som ligger i en skyddad miljö kan göra behörighetskontroller och återanvända information.
WEBLOGIC SERVER (WLS): WebLogic Server från Bea Systems är en applikationsserver som används för att kunna köra applikationer utvecklade enligt J2EE-standarden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.