Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-13

EJB - driftsättning och driftunderhåll

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SYFTE: Att kartlägga utvecklingshänsyn för driftsättning och drift av bönor, servlets och JSP i EJB-arkitekturen.
MÅL: Att ta fram utvecklings-riktlinjer för att man skall kunna utveckla stora och driftkritiska EJB-system som ska gå bra att driftsätta och underhålla.
Arbetet kommer att fokusera på de övergripande frågorna och kräver att man skaffar sig en god överblick över EJB och problemen kring driftmiljöer. En stor uppgift är att ta fram en lista på vilka frågeställningar som är viktigt att tänka på som utvecklare. Därefter kan man komma med övergripande tankar och ideer på hur man kan lösa problemen. Arbetet kommer inte att behandla detaljerna kring hur man löser de olika problemen eftersom detaljerna kring hur man exempelvis utför loggning är tillräckligt komplext för att bli ett eget exjobb.
BAKGRUND: Ett av syftena med EJB är att systemen som byggs ska vara lätta att underhålla och vidareutveckla. De ska också kunna köras i driftkritiska miljöer med mycket hög tillgänglighet.
Användningen av J2EE och EJB är på inget sätt en garanti för att systemen kommer att fungera i en driftmiljö eller att det kommer att gå att underhålla systemen. För att göra bra system som kan leva under flera år krävs det att man redan från början tänker på att systemet ska kunna fungera i en driftmiljö och gå att underhålla. Hur får driftövervakningen reda på att något har gått fel och framför allt vad som gått fel? Hur hanterar man uppgraderingar? Hur ser man till att en ändring inte får en massa följder i andra komponenter? Listan med frågor kan göras lång och en del av jobbet är just att fram de relevanta frågeställningarna.
ENTERPRISE JAVA BEANS (EJB): EJB är gjort för flerlagersarkitekturer det vill säga man har ett databaslager, ett eller flera lager med affärslogik och ett presentationslager. EJB är gjort för att användas i affärslogiklagret/lagren. Presentationslagret kan bestå av Java-program på klienten eller en del på servern som genererar HTML (JSP eller servlets) och en del på klientdatorn som presenterar informationen (Netscape eller Explorer). EJB är ett standardiserat tillägg till Javastandarden (en del av J2EE). EJB är en samling javaklasser och interface som används för att bygga komponenter i Java. Komponenterna har ett väldefinierat gränssnitt, är återanvändbara och uppfyller vissa krav så att de kan installeras i en applikationsserver. När man skriver sina EJB ska man fokusera på affärslogiken, alltså vad komponenten ska göra. Man ska däremot inte behöva bry sig om infrastrukturtjänster som transaktionshantering, behörighetshantering, samtidighetsproblem (trådsäkerhet), databaskopplingar och liknande. Man gör istället inställningar hur man vill att dessa tjänster ska skötas och det är applikationsserverns jobb att se till att de sköts på det viset.
I dag är så gott som alla datorsystem väldigt komplexa och servar väldigt många klienter. Genom att ha all intelligens i en applikationsserver, det vill säga ha koden på ett fåtal ställen istället för hos tusentals klienter, blir uppdatering och modifiering av programvaran mycket mer lätthanterlig. Man kan också bygga system med mycket större säkerhet och prestanda än i traditionella client/server-system eftersom affärslogiklagret som ligger i en skyddad miljö kan göra behörighetskontroller och återanvända information.
WEBLOGIC SERVER (WLS): WebLogic Server från Bea Systems är en applikationsserver som används för att kunna köra applikationer utvecklade enligt J2EE-standarden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.