Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sapa Profiler AB, med huvudkontor i Vetlanda och med produktion i Vetlanda, Finspång, Skultuna och Torsby är en komplett leverantör av system och komponenter för den tillverkande industrin och marknadsledare när det gäller såväl strängpressning som förädling av aluminiumprofiler. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Sapa är en internationell industrikoncern, vars affärsidé är att erbjuda kunderna specialtillverkade produkter baserade på aluminium. Profiler produceras också i sex europeiska länder utanför Norden samt i USA. Aktierna noteras på Stockholms Fondbörs.

Bakgrund
Hydroformningstekniken innebär stora möjligheter att tillverka detaljer med komplexa former och med en mycket god noggrannhet. Som utgångsmaterial för denna tillverkningsprocess är aluminiumprofiler mycket intressant. Kombinationen av dess lätta vikt samt möjligheten att integrera flera funktioner i hydroformade detaljer har medfört att bland annat fordonsindustrin har visat ett stort intresse för hydroformade aluminiumdetaljer.

Den färdiga detaljens geometri kan vara mycket komplex med bland annat kraftigt varierande tvärsnitt och utbredning i längdriktning. För att beskriva dessa avancerade former måste kraftfulla CAD-program användas.

Under konstruktionsfasen bör olika faktorer beaktas. På grund av materialets egenskaper måste den radiella och längsgående töjningen på hydroformad detalj ligga inom vissa gränser. En eventuell förformning, exempelvis bockning, innan hydroformning måste vara tekniskt genomförbar utan att man introducerar för kraftiga töjningar i materialet. Då det är höga krav på noggrannheten på inmaterialet i hydroformningsprocessen är det därför viktigt att analysfasen även innefattar de tidigare produktionsstegen.

Avsikten med detta examensarbete är:
- Att med hjälp av CAD-program skapa verktyg för att analysera komplexa geometrier med avseende på exempelvis variation av tvärsnitt och kurvatur på detaljers centrumlinje.
- Att utveckla angreppssätt och arbetsmetoder för ett rationellt konstruktions- och analysarbete av hydroformade detaljer.

Examensarbetet kommer att utgöra underlag för arbetsmetodik beträffande konstruktion och analys av komplexa 3D-geometrier.

Arbetet utföres till största delen på huvudkontoret i Vetlanda men också genom besök på olika produktionsavsnitt samt hos leverantörer och kunder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.