Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-07

LCA analys på ett luftverktyg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetaren bör vara mekanist eller kemist och ha kunskap om våra produktionsprocesser och skall ha utbildning inom livscykelanalys.

Målet med uppgiften är att underlätta för konstruktörerna på Atlas Copco Tools att välja de konstruktionsalternativ som har minst påverkan på miljön. Som hjälpmedel skall en konstruktionsmall för livscykelanalys (LCA) upprättas, där det förtydligas vilka material/processer osv som är att föredra ur miljösynpunkt. En livscykelanalys av en lamellmotordriven LSV 37 luftdriven vinkelslipmaskin (eller valda delar beroende av tid) med mallen som grund skall därefter utföras. Områden som skall behandlas är
råmaterial, värmebehandling, tillverkning, ytbehandling, användning samt återvinning.

Arbetet behandlar följande punkter:
- Det ingående material som slipmaskinens detaljer består av skall kontrolleras mot kund och lagkrav samt mot svarta, gråa och vita listan i Atlas Copcos standard sv 7201, sv 7202 samt sv 7203 för att undersöka om maskinen innehåller miljöbelastande substanser.
- Jämförelse av olika material och bearbetningsprocesser ur miljösynpunkt, där medelvärden på energiåtgång och miljöindex kommer tas fram för:
-- råmaterialen stål, aluminium, plast och gummi.
-- värmebehandling
-- tillverkningprocesserna skärande bearbetning, sintring, formsprutning och gjutning.
-- ytbehandlingsprocesserna: pulverlackering, svartoxidering och eloxering. Energiåtgången kommer att beräknas per styck, vikt, volym eller tidsenhet, beroende på vilket som är bäst lämpat för ändamålet.
- Maskinens miljöpåverkan p g a luft- och oljeförbrukning under drift skall undersökas.
- Undersökning av och förslag på hur produktens detaljer kan anpassas bättre för återvinning.

I mån av tid bör även följande utföras:
Underlag till en EPD miljövarudeklaration.
Förklarande exempel till mallen för hela vinkelslipmaskinen eller för motorn, beroende på tid.
En jämförelse mellan miljöindex för tillverkning genom sintring och/eller skärande bearbetning av motorcylindern utförs i mån av tid.
Undersökning av reservdelarnas miljöpåverkan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.