Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-07

Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett aktuellt projekt vid inst f farmaceutisk biovetenskap, Biomedicum,
Uppsala universitet. Lämplig bakgrund är 120 p inom kemi/biokemi biologi eller farmakologi: Cytokrom P450 familjen 4F omfattar viktiga enzymer för metabolism av prostaglandiner, leukotriener och läkemedel. Vi har upptäckt, sekvenserat och uttryckt tre enzymer, CYP4F8, CYP4F21 och CYP4F12 och vill nu studera enzymernas biologiska funktion och katalytiska egenskaper. I projektet ingår utbildning i molekylärbiologiska metoder för att uttrycka enzymerna i eukaryota system och utbildning i vätskekromatografi-mass spektro- metri (LC-MS). LC-MS är en viktig metod för att bestämma de produkter som enzymerna bildar. Projektet ger goda kunskaper i att studera läkemedels- metabolism och kommer att beskriva fysiologisk funktion hos flera nyupptäckta humana enzymer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.