Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-11

Framtagning av marknadsplan för framtidens mätteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du vara med i kommersialiseringsprocessen av framtidens mätteknik?

Acosense AB utvecklar och säljer avancerade mätsystem för processindustrin baserade på akustik.

Mätningar baserade på akustik är en ny metod för att analysera vätskor och det finns många fördelar med dessa jämfört med traditionella metoder. För det första är mätningarna helt beröringsfria och mediet kladdar inte fast på givaren. Givaren kan därför inte heller orsaka någon bakterietillväxt i processmediet. Hela process- eller analysflödet kan karakteriseras och givare kan bytas under normal drift.

Vår teknik fångar upp många olika typer av variationer i mediet, bland annat partikelstorleksfördelning, kemisk sammansättning, komponentvisa flöden, ytkemi (klibbighet osv.), densitet och viskositet. I och med att mätningarna kan ske in-line på hela produktflödet möjliggörs kontinuerlig övervakning och styrbarhet.


Målet med examensarbetet är att med stöd och handledning från vår ledningsgrupp kartlägga och analysera en eller flera valda marknader lämpliga för att kommersialisera ny mätutrustning.

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill bredda dina kunskaper och lösa problem. Du har en ekonom-/ingenjörsutbildning eller motsvarande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Erfarenhet av relevanta ämnesområden, exempelvis marknadsföring är meriterande.

En stor del av arbetet kommer att utföras i Göteborg, men resor och arbeten på andra platser kan också förekomma. Arbetet kan utföras enskilt eller i par.

Du kommer att ha stor möjlighet att påverka utformning och upplägg av arbetet. Din utveckling och dina intressen är viktiga för oss då vårt mål är att examensarbetet skall bli så givande som möjligt för alla inblandade. Vi ger dig en möjlighet att arbeta med teknik i framkant i en nyskapande miljö där nyfikenhet och erfarenhet kombineras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.