Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-11

Bildning av svetsrök

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regula Systems AB är genom ett unikt världspatent ensam totalleverantör i världen av en teknik som ger markant reducerad gasförbrukning vid svetsningsprocessen. Affärsidén är att installation av den patenterade gasregulatorn ger användaren lägre kostnader, ökad produktivitet och bidrar även till stora miljöförbättringar. Hittills under testperioden har man kunnat konstatera mellan 20 och 50 % reduktion av gasförbrukning hos kunder samt en mycket god driftsäkerhet.

Vid svetsning kan damm och svetsrök bildas. Långvarig exponering av stora mängder svetsrök kan påverka arbetarens hälsa och då framförallt andningsorganen. Regula Systems är nu intresserade av att undersöka hur förhållandet ser ut mellan mängd svetsgas som används (flödet) och mängs svetsrök som bildas. Finns det ett förhållande mellan dessa? Ökar automatiskt svetsröken när gasflödet ökar? Bildas det mera ozon vid högre flöde av skyddsgas?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.