Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-12

Vägföreningens och Samfällighetens gränser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Många av Sveriges samfälligheter är relativt gamla och har ett antal olika lantmäteriförrättningar som grund för sin verksamhet. Över tiden har också lagstiftningen förändrats och olika begrepp används.

Därtill sköts ofta samfälligheterna och vägföreningarnas verksamhet av lekmän som är ovana vid såväl juridiska begrepp som byråkratisk jargong. När detta också ändras över tid blir bilden ännu mer diffus och oklar.

På grund av det finns ett behov av en inventering och beskrivning över hur olika tiders förrättningar kan tolkas och tillsammans ge en samlad dagsbild över respektive förenings verksamhetsområde.

Målet för exjobbet är tvåfallt med en beskrivande /klargörande sida för att beskriva en historisk förändring och en klart praktisk sida med en mall/lathund/manual för hur samfällighets-/vägföreningar ska gå tillväga för att kunna skapa sig en bra bild över sitt verksamhetsområde i dagsläget.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.