Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-12

Upphandling av Utförandeentreprenad i Samverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Eskilstuna/Örebro

Syfte
Att analysera och dra slutsatser av genomförd upphandling

Bakgrund
Som ett led i Vägverkets ambitioner att effektivisera anläggningsbranschen prövas nya upphandlings- och genomförandeformer för att utnyttja samspelet och samarbetet mellan byggherre, entreprenör och konsult.

Arbetets innehåll
Analys och utvärdering av upphandlingsprocessen fram till kontrakt, dvs förfrågningsunderlag, anbud och anbudsutvärdering.

Metod
Arbetet bedrivs med hjälp av intervjuer. Resultatet av analyser sammanställs i en rapport.

Kontaktperson:
Göran Sohlberg
Tfn: 016-570 57
E-post: [email protected]

VÄGVERKET
Box 1140
631 80 Eskilstuna

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.