Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-13

Musikundervisning i kulturskolan - en kvantitativ studie om trender och elevantal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I vår verksamhet möter vi många musiklärare som är oroliga över framtiden och ser en vikande trend för vissa instrumentgrupper. Vi undrar hur det egentligen ser ut ute i landet och om dessa farhågor är befogade.

Hur ser det ut på de svenska musik- och kulturskolorna idag? Hur många elever finns och hur ser fördelningen ut mellan olika instrumentgrupper? Hur har det totala elevantalet och val av instrument förändrats över tid?

I samband med att ha läst Karin Markstens iakttagelser och reflektioner med titeln Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? ser vi också en möjlighet att göra en kvalitativ studie. Ett par vanliga anledningar till att eleven slutar är att han/hon tycker det är för tråkigt eller att andra intressen tar över. Varför var det tråkigt? Varför väljer man det andra intresset istället?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.