Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-13

Genusmedveten pedagogik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gamleby Folkhögskola är en landstingsägd utbildningsinstitution som i sitt uppdrag ska bidra till en demokratisk människosyn som omfattar jämställdhet och likabehandling. Med varierande förhållningssätt och kunskaper har vi under några år arbetat med att synliggöra det i undervisningen utifrån olika aspekter. Det är nu av intresse att få en samlad bild av vilken pedagogik och metodik som används i undervisningen. Vi vill också veta om och hur våra studerande har förhållit sig till vårt uppdrag och hur det har införlivats.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.