Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-13

Genetisk kartläggning av de neuronala nätverk i hjärnbarken som styr beslutsfattande baserat på taktil information

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Genom beteendestudier på transgena möss undersöker vi vilka nervcellstyper som är involverade vid beslutsfattande baserat på taktil information. I detta projekt kommer vi att selektivt inhibera olika projektioner från hjärnbarken för att på så sätt undersöka hur dessa projektioner är involverade i de hjärnprocesser som styr beslutsfattande. De metoder som används är beteendestudier på möss samt analys av beteendedata. Tidigare erfarenhet att handskas med möss är önskvärt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.