Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-15

Optimal Slingkonstruktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Scandinavian Airlines i Sverige har idag ca 2600 medarbetare och flyger till ett 40-tal inrikes- och utrikesdestinationer. Med 36 kortlinjeflygplan, 200 flygningar per dag och över 2500 individer som arbetar som piloter, flygvärdinnor, lastare eller incheckningspersonal är antalet schemakombinationer oändligt. Planeringsavdelningen ansvarar för planeringen och genomförandet av såväl flygplan som personal. Vi eftersträvar kontinuerligt att utveckla vår planeringsfilosofi som förenar hög produktivitet och robustness med avvägningar inom arbetsbelastning, förutsägbarhet för individen, individuell påverkan på schema och rättvisa. Till vårt stöd har vi marknadens bästa IS/IT-verktyg för simulering, optimering och planering av crew.

Uppgiftsbeskrivning:
Besättningsplaneringen på SAS sker i två steg kallade Pairing och Rostering med det övergripande syftet att allokera våra resurser enligt givna förutsättningar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. I det första steget (Pairing) skapas anonyma arbetspass, så kallade slingor, av de flygningar som SAS flyger. Dessa skall uppfylla hårda begränsningar från myndigheter och kollektivavtal men även mjuka faktorer vägs in för att säkra punktlighet, kostnadseffektivitet och livskvalitet för piloter och flygvärdinnor. Konstruktionen sker genom kostnadsparameterstyrd optimering. I det nästa steget (Rostering) schemaläggs slingorna till enskilda individer. Även här genomförs en optimering som förutom ovanstående hårda och mjuka regler även väger in de flygandes individuella önskemål om exempelvis ledigheter.

Syftet med examensarbetet är att ta fram en metod för att säkra att suboptimering undviks mellan de två olika planeringsstegen.

Kvalifikationer: Blivande civilingenjör med inriktning mot operationsanalys, modellering/optimering eller logistik. Grundläggande kunskap i programmering är ett krav.

Omfattning: 30 p
Ämne: Operationsanalys/Optimering/Logistik
Lokalisering: Arlanda, Stockholm


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.