Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-18

”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete

Bakgrund
Effektiv utveckling och innovation är en kritisk framgångsfaktor för Scania. För att stärka sin konkurrenskraft inom detta område arbetar Scania kontinuerligt med att förbättra sina processer och metoder.

Traditionellt har utveckling inom företag bedrivits som en sluten aktivitet där interna resurser samverkat för att nå resultat. Relativt nyligen har begreppet ”Open Innovation” (O.I.) introducerats som en alternativ modell för utvecklingsarbete. O.I. beskriver möjligheterna för företag att öppna upp sina innovationsprocesser och kombinera intern och extern kunskap och teknik, för att därigenom kunna erbjuda attraktivare produkter till sina kunder.

Forskning bedrivs inom området O.I. och flera företag har idag framgångsrikt infört modellen som en del i sin produktutveckling. Kunskapen om framgångsfaktorer och förutsättningarna för O.I., i framför allt traditionella industriföretag, är dock ännu begränsad.

Uppdragsbeskrivning
Målet med examensarbetet är att identifiera de förutsättningar under vilka O.I. kan vara framgångsrik respektive mindre lämpig som modell för innovations och utvecklingsarbete.

Examensarbetet kan, beroende på vald inriktning, bland annat komma att omfatta:
• Kartläggning av forskningsfronten inom O.I.
• Skapa översikt av nödvändiga strategiska ställningstaganden inom området OI.
• Beskrivning av förutsättningarna inom en organisation för framgångsrikt arbete med O.I.
• Identifiering av former av OI som kan vara lämpliga för Scania.
• Identifiering av egenskaper hos de problem som funnit en lösning genom O.I.
• Praktisk studie där O.I. används som metod för att finna en lösning på ett passande problem.

Utbildning/inriktning: Civilingenjör
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Så snart som möjligt
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson och handledare
Anders Johansson, 08-553 81596, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-02-01 (vi kan dock komma att tillsätta exjobbet innan detta datum om vi hittar en lovande kandidat)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.