Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-19

Observatör för skattning av läckage i tryckluftssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Alla Scanias lastbilar och bussar har idag ett tryckluftssystem där tryckluften generas av en kompressor som startar på begäran från ett automatiskt styrsystem (APS). Tryckluften används till t.ex. luftfjädringen och det pneumatiska bromsarna. Höga tryck (upp till 13 bar), skarvar och kopplingar medför att det är vanligt med läckage. Detta läckage orsakar en ökad bränsleförbrukning p.g.a. onödiga aktiveringar av kompressorn och är därmed högst oönskat. Svårigheter med att upptäcka vart läckagen finns gör att många lastbilar/bussar kör omkring med onödigt hög luftförbrukning.

Mål
Att ta fram en observatör som skattar läckaget och om möjligt även ta fram ett diagnossystem som identifierar vart läckaget finns.

Uppdragsbeskrivning
Uppgiften är att i Matlab-Simulink arbeta fram en observatör och om möjligt även ett diagnossystem. Möjligheten finns att använda sej av våra provfordon samt montera extra massflödesgivare och tryckgivare för verifiering i dessa eller på bänk. En del av arbetet kommer troligtvis att utföras i nämnda provfordon på vår provbana.

Lämplig bakgrund
Vi söker dig som läser till civilingenjör inom E, F, M, T eller Y med inriktning mot styr- reglerteknik och med erfarenhet av modellering, simulering och gärna diagnos. Du kan arbeta självständigt med Matlab-Simulink och är intresserad av fordon.

Kontaktpersoner och handledare:
Daniel Frylmark, REVB, 08-553 507 98, [email protected]

Martin Svensson, REVB, 08-553 523 88, [email protected]

Ansökan skickas till
Märk din ansökan ”PU10-02” och skicka den till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-03-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.