Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-19

Droppstorleksmätning av ureaspray

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Selective Catalytic Reduction (SCR) är en efterbehandlingsmetod som renar avgaser från kväveoxider. Metoden bygger på att en urealösning sprutas in i avgaserna där urean omvandlas till ammoniak, som sedan reducerar kväveoxiderna på en katalysatoryta. SCR är oerhört effektivt vid avgastemperaturer över 350°C men vid lång drift med lägre temperaturer är risken stor att urean kristalliserar och kan sätta igen avgassystemet.
Kristallisationen beror bl a på insprutningsmunstyckets utformning och ureasprayens droppstorleksfördelning. Scania önskar med detta examensarbete fördjupa kunskapen om droppstorlekars betydelse för förångning av ureasprayen.

Mål
Målet med detta examensarbete är att kartlägga vilka parametrar i en droppstorleksfördelning (spray) som är avgörande för att minimera kristallisation.

Uppdragsbeskrivning
• Kunskapsinhämtning inom det aktuella området
• Konstruera en mätmiljö
• Utföra mätningar av sprayers droppstorleksfördelningar och dropphastigheter från olika munstycken
• Jämföra mätningarna med hur väl munstyckena presterar i motorprovceller vad gäller förångningssträcka samt resultat från CFD-beräkningar
• Identifiera de sprayparametrar som påverkar förångningen
• Rekommendationer för optimal spray
• Rapportskrivning

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörsstuderande i farkostteknik, teknisk fysik eller kemiteknik alt fysiker.
Studenten bör ha kunskaper i strömningslära.
Antal studerande: 1 person
Startdatum för ex-jobbet: enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson
Jonas Holmborn, 08-553 81757, [email protected]
Hanna Lind, 08-553 53165, [email protected]

Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”PU75” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-02-08


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.