Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-20

Förfina den befintliga marknadsföringsstrategin samt implementera den för Agapi Charter, ett företag inom båtcharter (RIB) med en annorlunda inriktning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
a) Genomföra en analys av marknaden idag och definiera huvudspelare, deras value proposition, deras storlek och hur dem når marknaden. Försök skapa en uppfattning om marknadens storlek och olika nischer.

b) Förfina den befintliga strategin och föreslå förbättringar inom alla områden;
- budskap, själva value proposition
- genomföra en SWOT jämfört med konkurrenter
- sättet vi når ut till marknaden
- optimera de olika marknadsföringskanalerna

c) Implementera ovanstående strategi och vara operativ i själva implementeringsfasen. Dvs själva exekvera mycket av det som har kommit fram i själva strategiarbetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.