Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-26

Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Selective Catalytic Reduction (SCR) är en efterbehandlingsmetod som renar avgaser från kväveoxider. Metoden bygger på att en urealösning sprutas in i avgaserna där urean omvandlas till ammoniak, som sedan reducerar kväveoxiderna på en katalysatoryta. SCR är oerhört effektivt vid avgastemperaturer över 350°C men vid lång drift med lägre temperaturer är risken stor att urean kristalliserar och kan sätta igen avgassystemet.
Kristallisationen beror bl a på hur sprayen interagerar med avgasflödet, Scania önskar med detta examensarbete fördjupa kunskapen om interaktionen mellan sprayen och gasflödet, och betydelsen av spraymunstyckets placering i olika gasströmningssituationer.

MÅL
Målet med exjobbet är att genom experimentella studier av interaktionen mellan en ureaspray och gasströmningsfältet i avgassystemet finna vilka geometriska parametrar och vilka sprayparametrar som är avgörande för att minimera väggträff och kristallisation.

UPPDRAGSBESKRIVNING
• Kunskapsinhämtning inom det aktuella området
• Utföra mätningar av sprayers interaktion med gasflödesfält med olika spraymunstycken och vid olika gasflödesfält
• Identifiera flödesfält i kombination med sprayparametrar som minimerar väggträff.
• Rapportskrivning

UTBILDNING/LINJE/INRIKTNING
Civilingenjörsstuderande i kemiteknik, teknisk fysik, maskinteknik eller farkostteknik
Antal studerande: 1 person
Startdatum för ex-jobbet: enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

KONTAKTPERSON
Daniel Norling, 08-553 815 33, [email protected]

ANSÖKAN SKICKAS TILL
Ansökan märkt ”PU10-04” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2010-02-26  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.