Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-26

Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att skapa en bra översikt på energianvändning för belysning genom att skapa standardiserade lösningar för olika applikationer (inklusive styrning) inom områdena kontor, bearbetning och montering. Standarderna ska vara baserade utifrån arbetsmiljö, energi, ekonomi och teknik. Uppdraget innebär också att utforma en metod för att genom tillståndskontroll avgöra kvarvarande brinntid för belysningsanläggningar, samt att identifiera nyckeltal och modeller som möjliggör en bra energiuppföljning och ett effektivt energiarbete inom området belysning. Målet är att en modell för nyckeltalens utformning ska möjliggöra benchmarking av standardiserade lösningar mot andra industrier och kontorslokaler.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.