Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-26

Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Handelsstaden Hudiksvall har redan ett bra handelsindex. Men inget är ju så bra att det kan bli bättre. En konsekvens som vi tar på största allvar är ökad konkurrens och kunders förändrade inköpsbeteenden. Hudik City vill försvara eller stärka Hudiksvalls andel av index. Påvisa genom framtagna fakta att den lilla staden kan ligga i framkant för att kunna svara upp mot människors förväntningar att konsumera i Hudiksvall.

Eftersom vi inte besitter den kunskap här lokalt som gäller för att komma fram till ett resultat som går ut ifrån de mål vi har satt, så vet vi att ett välgjort examensjobb/uppsats kommer att vägledande för vårt framtida utvecklingsarbete här i Hudiksvall.

Bakgrund:
- Gågata mellan två köpcentrum skall öppnas
- Drottningatan mellan Trädgårdsgatan och Skvallertorget är idag öppen för dubbelriktad trafik.
- Ny parkeringsinfart från Kungsgatan skall öppnas.
- Centrumhuset, galleria under uppförande, som gör att centrum blir bredare.
- Analys över hur Möljen kan bli attraktivare.
- Hudiksvalls kommun är med i Svenska stadskärnor

Det finns ett antal olika mål som lämpligen kan behandlas i olika uppsatser/examensarbeten.

Mål:
- Kunskap om hur stärker vi handeln i Hudiksvall ur ett regionalt perspektiv
- Att få fram ett resultat som gör att handeln i Hudiksvall blir ännu mer attraktiv.
- Att ta fram ett verktyg för att kunna se vilken handel som passar efter stråken.
- Att få fastighetsägarna att förstå hur deras läge påverkar potentiella hyresgäster.
- Ta fram nyckeltal för hur mycket handeln som besöksnäring bidrar till välfärden i Hudiksvalls kommun.

Syftet med examensarbetet:
-Examensarbetet skall innehålla konsekvensanalyser av gjorda/tänkta förändringar.
- Hur man optimerar flöden med gående, cykel eller bil.
- Var man optimalt skall placera busshållplatser.
- Miljöaspekten och för passagerare.
- Hur man gör staden tillgänglig för alla.
- Hur man gör för att få stråken intressant enligt modellen var ”sjunde meter”.
- Vad skulle den nya stadsdelen Kattvikskajen/Håstaholmen innebära för handeln om den blir verklighet?

Vi känner att våra satta förutsättningar kan vara för brett för ett ex-jobb/uppsats. Så vi kan tänka oss att studenter kan dela uppgifter till flera ex-jobb.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.