Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-28

Information Hold

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I dagens lastbilar finns det många system som vill ha förarens uppmärksamhet. Det är system som exempelvis instrumentkluster, radio, navigationssystem, mobiltelefon, färdskrivare, förarträningssystem och backkamera, för att nämna några.

Dessa system kan informera och varna föraren vid olika tillfällen och det är när fler system vill ha förarens uppmärksamhet på samma gång som en farlig trafiksituation kan uppstå. Speciellt om detta händer när det är mycket trafik eller svårt vägunderlag.

Mål
Att minska mängden “onödig” information för en förare av en lastbil i en svår trafiksituation.
Uppdragsbeskrivning
• Litteraturstudie
• Identifiera system som informerar föraren och vilken information de kan ge
• Titta på sätt att detektera trafiksituation och omgivning (kartdata, hastighet, rattrörelse…)
• Hitta sätt att skilja viktig information från mindre viktig (kritisk varning kontra mobiltelefonsamtal)
• Göra en modell som klassar information och bedömer vad som ska visas beroende på trafiksituation
• Bygga en prototyp som kan användas i lastbil
• Utvärdera på provbana eller på väg
• Utvärdering av resultat
• Skriva rapport

Utbildning/linje/upplägg
Högskoleingenjör/civilingenjör inom relevant område med intresse av programmering och HMI-design.

Startdatum för exjobbet: så snart som möjligt.

Antal personer: 1-2.

Tidsåtgång: 10-20 veckor.

Kontaktpersoner
Kalle Fagerberg, handledare, 08-553 89137, [email protected]
Anders Wikman, chef, 08-553 80756 , [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt “PU10-06 “ skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.

Sista ansökningsdag
2010-04-01 (vi kan dock tillsätta exjobbet innan detta datum om vi hittar en lovande kandidat)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.