Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-28

Friktionsskattning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta dokument beskriver kortfattat innehållet i ett exjobb med målet att undersöka metoder för att i realtid skatta friktionen mellan vägbana och däck för ett tungt fordon.
Bakgrund
Dagens tunga fordon är utrustade med ett antal säkerhets- och komfortinriktade system som ingriper eller delvis tar över förarens uppgifter i risksituationer. Exempel på sådana system är ABS och ESP (Elektroniskt Stabilitets Program, ”antisladdsystem”) samt ACC (intelligent, radarbaserad farthållare) och Automatisk Nödbroms.

Alla dessa system reglerar på ett eller annat sätt fordonets framfart på vägen, men gör detta bäst när vägbanan är torr och friktionstalet mellan däck och vägbana alltså är stort. Om de omnämnda systemen hade kunskap om vägbanans beskaffenhet, skulle systemens prestanda kunna förbättras avsevärt.

Detta examensarbete är en fortsättning på ett tidigare arbete där en metod undersöktes. En frågeställning för detta arbete kan därmed vara om den tekniken ska förfinas eller om nya ska undersökas.

Uppdragsbeskrivning
Det finns idag ett antal kända metoder med vilka det enligt uppgift går att skatta friktionen mellan vägbana och däck. Exempel på några av dessa metoder är jämförelse av hjulhastigheter beroende på drivkraft, frekvensanalys i drivlina/kardanaxel jämfört med frekvensanalys av signalerna från hjulsensorerna samt spektrumanalys av ljudet som uppkommer i kontakten mellan hjul och vägbana under körning.

På Scania finns idag kunskap inom detta område och eftersom avancerade säkerhetssystem blir allt vanligare finns det allt större behov av information om hur deras ingrepp kommer att påverka fordonet. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar såväl simuleringar och analys av resultat som testkörningar i lastbil och riggning av mätutrustning.

Avgränsningar av problemet kommer att göras löpande under hela exjobbet.
Profil
Den sökande skall ha läst civilingenjörsutbildning och bör ha kunskaper i signalteori, digital signalbehandling, modellbygge, simulering samt fordonssystem. Att ha lastbilskörkort är meriterande men inget krav.

Antal studerande: 1
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Jon Andersson, 08 – 553 899 57, [email protected]
Henrik Schauman 08 – 553 530 09, [email protected]

Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”PU10-08” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2010-02-25

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.