Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-28

Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Avdelningen Energi- och systemteknik arbetar med energieffektiviseringar gentemot såväl Scania som mot andra kunder. På gruppen arbetar i dagsläget elva personer.

Med ökat fokus på klimatfrågor och energiprishöjningar står Scania, liksom övriga industrier i Sverige, inför stora utmaningar att optimera sin energianvändning. Inom industrin finns ett stort antal kringsystem som betjänar produktionskritiska utrustningar och övrig produktionsutrustning, som exempelvis fläktar, pumpar och hydraulaggregat. Denna hjälputrustning står ofta för en ansenlig andel av energianvändningen och generellt finns det stora energibesparingsmöjligheter i dessa system inom industrin.

Uppdragsbeskrivning och mål
Att utvärdera de tekniker och systemlösningar som finns för att driva hjälputrustningar energieffektivt, både teoretiskt och praktiskt. Ge generella lösningar på hur nya system med hjälputrustning ska byggas och hur befintliga ska optimeras ur ett energiperspektiv. Hänsyn skall tas till både investerings- och driftkostnad. Målet är att skapa bra riktlinjer och metoder för hur hjälputrustningar ska konstrueras energieffektivt samt hur man kan optimera befintliga system kostnadseffektivt.

Förutsättningar
Kompetens inom energianvändning finns att tillgå från handledare på DynaMate. Energidata och information finns att tillgå, men en del praktiska mätningar kommer också att vara nödvändiga. Arbetet utgår från Scania i Södertälje, där nödvändig utrustning finns.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.