Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-29

Att studera krympspänningar och sprickor i betonggolv på mark som förorsakas av skillnader i relativ fuktighet mellan plattans ovan- och undersida.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Betonggolv i verkstäder och lagerbyggnader utförs normalt som platta på mark. Så länge byggnaden förblir ouppvärmd observeras normalt inga synliga sprickor i golvet. Efter att lokalen varit uppvärmd en tid uppkommer ofta ett relativt regelbundet sprickmönster. Längs sprickorna kan man även se en viss upphöjning av golvytan.

En trolig orsak antas vara följande:
Den relativa fuktigheten under plattan kan antas vara nära 100 %, medan den relativa fuktigheten i lokalen ovan plattan under lång tid kan vara under 50 %. Detta ger upphov till en skillnad i fuktkvot mellan betongplattans över- och undersida. Eftersom betongens volym är beroende av fuktkvoten ger detta en skillnad i längd mellan plattans över- och undersida. Längdskillnaden och plattans egenvikt ger upphov till att en dragspänning i betongplattans övre del skapas. Då dragspänningen ökat så mycket att betongens dragbrottsspänning överskridits uppstår en spricka i betongen.

Uppdragsbeskrivning
Att analysera aktuella parametrar som påverkar utfallet enligt ovan. Verifiera genom beräkning och praktiskt försök.

Mål
Utifrån studier av problemet och praktiska försök föreslå åtgärder som minskar risken
för sprickbildning i betonggolv på mark orsakat av ovanstående problem.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.