Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-29

Standardiserade lösningar på processutsug

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
DynaMate installerar i samband med installationer av produktionsutrustningar ett stort antal processutsug. Dessa installeras på olika sätt varje gång och behovet av standardisering är därför mycket hög.

Uppdragsbeskrivning
Standardiserade lösningar för installationer av processutsug är tids- och kostnadsbesparande och till stor fördel för vår och kundens verksamhet. Det ger möjlighet till förbättringsarbete i framtiden. Kommande lagkrav måste beaktas vid framtagandet.

Mål
Ett antal kompletta förslag på standardiserade lösningar för olika typer av processutsug.

Genomförande
Examensarbetet kan med fördel genomföras i Södertälje, där huvuddelen av vår verksamhet är belägen och teknisk kompetens och tänkta handledare är placerade.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.