Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-04

Examensjobb Effektiv utveckling av Microsoft Sharepoint 2010

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att ta fram rutiner och verktyg av MS SharePoint 2010 komponenter och sök, för att säkerställa en effektiv och kundanpassad konfiguration, riktad mot utveckling, test och driftsmiljö.
Examensarbetet skall också utveckla ’customiserade’ komponenter för att få en helhet avseende för utvecklingsprocessen.

Kompetenser: .NET, MS SQL, Ajax, CSS följande kompetenser är meriterande MS Visual Studio, MS Sharepoint, EpiServer.

Egna förslag på andra exemensarbeten där MS Sharepoint 2010, MS Search eller EPIServer är den tekniska plattformen vill vi gärna föra en dialog kring.
Formulera gärna din ide på följande sätt.:

• vad examensarbetet ska handla om (problemformulering och inriktning)
• när du planerar att göra examensarbetet, höst/vår mm
• tekniken skall vara webborienterad och Microsoft orienterad.

ansökan sker via [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.