Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-04

Energikartläggning/-optimering på Havets Hus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Havets Hus är ett publikt akvarium i Lysekil. I akvariet finns ca 40 akvarier med
ca 265 000 l vatten. Akvariet har till syfte att öka kunskapen och förståelsen för havet och dess invånare. I Havets Hus visas ett urval av de djur som lever i Gullmarn och i Västerhavet. Akvariet besöks årligen av ca 80 000 besökare och är därmed kommunens största turistattraktion.

Uppgift:
Anläggningen Havets Hus förbrukar en stor mängd energi (ca 500 000 kWh). Man tror att ventilationssystemet står för större delen av energiförbrukningen då man försöker hålla en luftfuktighet om ca 50 % i anläggningen. Detta är för att undvika kondensproblem som annars uppstår när varmare utomhusluft träffar de kalla akvarieglasen. Under sommarmånaderna då luftfuktigheten utanför anläggningen kan vara avsevärt mycket högre än 50% har Havets Hus flest besökare. Resultatet blir att anläggningen får jobba för ”högtryck” för att klara av att hålla nere luftfuktigheten i akvariet.

Syftet med projektet är att konstatera var mest energi förbrukas (troligen ventilationen) och att ge förslag på åtgärder med kostnadsberäkningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.