Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-09

Belastningsdiagnostik av kraftledningar för att styra och optimera nyttjandet av vindkraft

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En allt viktigare elenergikälla i framtidens miljövänliga energiförsörjning utgörs av vindkraft. Vindkraften är till sin natur mer varierande i tiden än traditionella energikällor. När vindkraften levererar som mest är det önskvärt att så mycket vindenergi som möjligt kan omvandlas till el och överföras till konsumenterna. Det mellanliggande elnätet kan dock sätta begränsningar för hur mycket energi som kan överföras.

Detta examensarbete går ut på att i ett givet elnät beläget utanför Ludvika identifiera de överföringsbegränsningar som förekommer och studera vilka de faktiska marginalerna är mot etablerade beräkningsmodeller. I examensarbetet ingår att samla in och analysera de mätdata som finns tillgängliga för nätet samt att komplettera med nödvändiga mätningar av ledningstemperaturer och vindhastigheter. Nyutvecklad teknik för temperaturövervakning kommer att användas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.