Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-10

Kvalitetstester

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För studenter som genomför sitt examensarbete i Hälsingland erbjuds möjlighet till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund.
Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------

Företaget:

G-man tools AB är ett exportinriktat företag som tillverkar handsågar och sågblad för trä samt blad till handmaskiner. G-Man levererar både den svenska och internationella marknaden. Tillverkningen sker i Edsbyn där det finns en lång tradition av skogsindustri och som en följd av det även sågtillverkning. Idag består företaget av ca 35 anställda och tillverkningen sker med hjälp av modern produktionsteknik.

Uppdragsbeskrivning:

G-man Tools vill utveckla och förbättra sitt kvalitetsarbete inom produktionen. I dag utförs stickprov men det behöver ses över och rutiner behöver säkerställas och byggas upp. Fokus för uppdraget innebär att samla gammal kunskap som finns i företaget och bygga upp nya provrutiner. En viktig del i det arbetet är att ta fram jämförandetest för produktutveckling. Hitta strukturer och rutiner för hur testen och mätningarna ska genomföras. Testerna kan utföras både för nya och gamla produkter samt konkurrent tester. I uppdraget kan även ingår att ta fram förslag på provutrustning till installation av ett framtida provrum. Eventuellt kan en analys av var i produktionen kvalitetsbrister uppstår också genomföras.

Kontakta gärna produktionschef Lars-Åke Junevik, 0271-583 40, för mer information och en fortsatt dialog kring uppdraget.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.