Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-12

Produktutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. Möjlighet finns även till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund.
Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdragsbeskrivning:
Trego Maskin har lång erfarenhet av sin bransch och har genom åren fått in många åsikter från kunder kring de verktyg som de själva tillverkar och är återförsäljare för. Åsikter på förändringar och tankar kring hur verktygen kan göras enklare och ännu mer funktionella.

Ett verktyg som väckt tankarna om fortsatt utveckling hos Trego Maskin är en så kallad skärstålsinställare, ett litet verktyg som används för att med stor precision föra över måtten på en ventil till ett fräsverktyg. Själva skärstålsinställaren är i sig ett ganska enkelt verktyg men inställningen kan vara klurigare och en del kunder tycker att det är svårt att se och att det är pillrigt att ställa in verktyget.

Med det som utgångspunkt uppstår ett behov av produktutveckling och det är där ni studenter kommer in i bilden! Här har ni möjligheten att ta er an ett uttalat problem och att på ett kreativt sätt utveckla en produkt som är mer kundanpassad och användarvänlig. Genom ta vara på både intern kunskap och kundernas åsikter kring produkten fångar ni upp tankar och idéer. Tillsammans med era egna idéer resulterar det i en produktutvecklingsprocess och förslag på en mer utvecklad och marknadsanpassad produkt. Gärna i form av en prototyp.

I företaget finns det stor yrkeserfarenhet och många idéer kring utveckling och vill du som student ha ett intressant uppdrag så hör av dig till Bengt Lowemark, tfn 0651-124 60, för mer information.

Företaget:
Trego Maskin i Ljusdal startade 1972 och har lång erfarenhet av att sälja och tillverka verktyg som används vid renovering av motorer. Företaget har bland annat tagit fram flera egna produkter var av en är en ventilstyrningspress, Trego GM-600, som används vid renovering av cylinderlock. Företaget är i dag ledande på den svenska marknaden och har sju personer anställda.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.