Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-17

Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Idag har vi ett verktyg som vi kallar Pulsen, där vi i realtid kan följa hur trafiken på FMS ser ut. Detta är inte det enda övervakningssystem vi har, men det är väldigt viktig för oss för att följa volymer, peakar, förändringar i trafikbeetenden etc.

Mål
Syfte med detta uppdrag är att komplettera den existerande monitoreringen med några nya användbara och värdefulla delar.

Uppdragsbeskrivning
Sätta dig in i det nuvarande verktyget, ta fram specifikation och kravställning för de nya delarna, samt att genomföra (utveckla, testa och införa) dessa.

Det är ett uppdrag som täcker de olika delarna i ett typiskt utvecklingsuppdrag, dvs. både kravställning (inkl förankring), utveckling, testning och produktionssättning.
Du/Ni behöver kunna jobba strukturerat, planerat och iterativt, så att det som levereras direkt kan användas och komma till nytta.

Utvecklingen sker mha Visual Studio, MS .net och C#

Den akademiska delen av exjobbet kan riktas olika beroende på dina/era preferenser.
Ett förslag är ”Olika modeller/metoder för att övervaka volymtillväxt i kraftigt expanderande system”.
Ett annat förslag skulle kunna vara ”Framgångsrik iterativ utveckling”

Utbildning/linje/inriktning
Ingenjörsutbildning med datainriktning alternativt systemvetenskaplig utbildning
Antal studerande: 1-2 personer
Startdatum för ex-jobbet: Mars-April 2010

Kontaktpersoner och handledare
Irene Nilsson, ansvarig för Fleet Management Portalen , 08-553 83515

Ansökan
Ansökan märkt ”PU10-16” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-03-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.